Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Haustola Comedy / Tomi Haustola

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tomi Haustola

Sähköposti:

3. Rekisterin nimi

Haustola Comedy Shopin asiakkaat.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään voimassaolevien lakien mukaisesti asiakassuhteen syntymiseen ja sen hoitamiseen.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Tiedot sisältävät seuraavat kohdat:
– Nimi
– Sähköpostiosoite
– Kotipaikkakunta
– Tilaustiedot
– Tieto asiakkuuden alkamisesta ja valitun palvelun päättymisajankohta

Mitään asiakkaan pankki tms maksutietoja ei kerätä palvelussa.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä olevat tiedot on annettu ostohetkellä. Rekisteriin ei ole kerätty muuta tietoa kuin asiakkaan syöttämät tiedot.

7. Tietojen luovutus

Haustola Comedy voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Käytetty palveluntarjoaja sijaitsee Suomessa ja kaikki data on tallennettu Suomen sisällä.

8. Rekisterin suojauksen periaate

Tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä ratkaisuilla. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää ylläpitäjiltä henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka luovutetaan vain rekisterinpitäjän henkilöstölle ja yhteistyötahoihin kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.